Мэдээ мэдээлэл

21
10 сар
2015
Өрхийн бэлэн байдал

Монгол Улсын Шадар сайдын 2013 онд батласан Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Өрхийн бэлэн байдал сургалтыг 2015 оны дүгээр сарын 09-23-ны өдрүүдэд... Дэлгэрэнгүй

21
10 сар
2015
Гамшгийн эрсдлийг бууруулах Олон улсын өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан арга хэмжээ

Гамшгийн эрсдлийг бууруулах Олон улсын өдрийг тохиолдуулан арга хэмжээнүүдийг тус хэлтсээс 2015 оны 10 дугаар сарын 12-13-ны өдрүүдэд зохион байгуулж ажилласан. 2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр ерө... Дэлгэрэнгүй