Мэдээ мэдээлэл

01
04 сар
2021
МОНГОЛ БАНКНЫ АЖИЛЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах, байгууллагын ажилтан алба хаагчдын гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжтэй зүй зохистой харьцах ча... Дэлгэрэнгүй

25
03 сар
2021
Удирдах бүрэлдэхүүний сургалт зохион байгууллаа

Сумдын удирдах бүрэлдэхүүний сургалтыг 03 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгуулж, Онцгой байдлын байгууллагаас авч хэрэгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хийж, цаашид анхаарах асууд... Дэлгэрэнгүй

24
03 сар
2021
Сурагчид мэдлэгээ дээшлүүллээ

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Засгийн газрын 2011 оны 339, 340,  2017 оны 67 дугаар тогтоол, Шадар сайдын баталсан удирдаж, Онцгой байдлын ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга бөгөөд ш... Дэлгэрэнгүй

09
02 сар
2021
“ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ, ОРЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ ЗАРИМ ТЕХНИКИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ” СЭДЭВТ ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Боловсролын байгууллагад гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт норм, норматив,  баримт бичиг, түүний  хэрэгжилтийг хангуулах,  сургууль, дотуур байрны орч... Дэлгэрэнгүй

26
10 сар
2020
БАГШ, АЖИЛЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах, байгууллагын ажилтан алба хаагчдын гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжтэй зүй зохистой харьцах ча... Дэлгэрэнгүй

20
10 сар
2020
Багш, ажилчдад сургалт зохион байгууллаа.

Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах, байгууллагын ажилтан алба хаагчдын гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжтэй зүй зохистой харьцах ча... Дэлгэрэнгүй

20
10 сар
2020
Иргэдийн урьдчилан сэргийлэх мэдлэг дээшиллээ

Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах, байгууллагын ажилтан алба хаагчдын гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжтэй зүй зохистой харьцах ча... Дэлгэрэнгүй

18
10 сар
2020
Гал унтраах тактикийн сургууль зохион байгууллаа

Онцгой байдлын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хүрээнд гал түймэр унтраах тактикийн сургуулийг улиралд нэг удаа  зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Энэ удаагийн... Дэлгэрэнгүй

13
10 сар
2020
Сурагчид мэдлэгээ дээшлүүллээ

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах, олон нийтийг аюулгүй амьдрах арга ухаанд сургаж, дадлагажуулах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулахын ач холбогдлыг хүүхэд, залуучуудад тан... Дэлгэрэнгүй

16
09 сар
2020
Гал унтраах тархалтын сургууль зохион байгууллаа

Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах, байгууллагын ажилтан алба хаагчдын гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжтэй зүй зохистой харьцах ча... Дэлгэрэнгүй