Мэдээ мэдээлэл

06
11 сар
2020
ХОЙД БҮСИЙН 5 СУМАНД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ "БЭЛЭН БАЙ" ТАНХИМЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

 Аймгийн Улаанзагалмайн хороо, Дэлхийн Зөн ОНХХ-тэй хамтран хойд бүсийн Баянчандмань, Борнуур, Жаргалант, Сүмбэр, Батсүмбэр сумдад "Гамшгаас хамгаалах Бэлэн бай" сургалтыг 2020.11.03-ны... Дэлгэрэнгүй

30
10 сар
2020
НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦЛОО

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөл, төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн үйл ажиллагаа, " Хүртээмжтэй чанартай төрийн үйлчилгээний жил"ийн ажлын хүрээнд иргэд, олон нийт... Дэлгэрэнгүй

08
05 сар
2020
ДАДЛАГА, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Тѳв аймаг Батсүмбэр сум 3-р баг Цагаан нуга постод багийн засаг дарга, байгаль хамгаалагч нартай хамтран Цагаан нугын иргэдийг уриалан Цагаан нугын постноос Цэцэгт нуга амралт хүртэл 3км голын эрэг да... Дэлгэрэнгүй

25
01 сар
2020
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжийн дагуу Төв аймгийн Онцгой байдлын газраас “Худалдаа, олон нийтийн байгууллагуудад гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, станда... Дэлгэрэнгүй

25
01 сар
2020
МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАРТ ТАНХИМЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
23
01 сар
2020
Ланс багийн иргэд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэгтэй боллоо

Иргэдэд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэгийг олгох, аливаа гамшгийн үед өөртаа болон бусаддаа тусламж, дэмжлэг үзүүлэх арга барилд сургах, мэдлэг олгох зорилгоор Ланс багийн иргэдэд танх... Дэлгэрэнгүй

20
01 сар
2020
БЭЛТГЭЛ БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ШАЛГАЛАА

Онцгой байдлын газрын даргын баталсан "Гамшгаас хамгаалах орон нутгийн тусгай зориулалттай алба"-д шалгах төлөвлөгөөт удирдамжийн дагуу аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын бэлтгэл бэлэн байдл... Дэлгэрэнгүй

20
01 сар
2020
Мэргэжлийн хяналтын газрын ажилчдад танхимын сургалт зохион байгууллаа

Мэргэжлийн хяналтын газрын  ажилчдад “Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй гамшиг осол, гал түймрийн үед хэрэгжүүлэх дадлага сургууль зохион байгуулах” чиглэлээр 2 цагийн танх... Дэлгэрэнгүй

17
01 сар
2020
ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН МЭДЛЭГЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЛЭЭ

Бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэл, алба хаагчдын хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор “Эрхэм дэнс"; болон “Цэц ундарга" төрийн ус байгууллагын өмгөөлөгч Ж.Ундармаа, өмг... Дэлгэрэнгүй

16
01 сар
2020
2020 ОНЫ СУРГУУЛИЙН ЖИЛИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/416 дугаар тушаал, Онцгой байдлын газрын даргын 2020 оны А/08 дугаар тушаал, сургуулийн жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах хөтөлбөр төлөвлө... Дэлгэрэнгүй