Мэдээ мэдээлэл

17
08 сар
2015
ЗӨВЛӨМЖ
08
09 сар
2015
ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
23
09 сар
2015
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ОРОН НУТГИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЛБАНЫ ШТАБ, МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ

"ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ОРОН НУТГИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЛБАНЫ ШТАБ, МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ" хичээл сургалтыг  ГУСГ-ын АНГИЛАЛЫН СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТ... Дэлгэрэнгүй

14
10 сар
2015
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах ардын уламжлалт ухаан
14
10 сар
2015
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах ардын уламжлалт ухаан /тэнгэр/
14
10 сар
2015
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах ардын уламжлалт ухаан /Ус/
15
10 сар
2015
Мал амьтны халдварт өвчин
13
10 сар
2015
Өсвөрийн аврагч бүлгийн хүүхдүүдэд сургалт зохион байгууллаа

НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейн 2009 оны 64/200 дугаар шийдвэрийн дагуу жил бүрийн 10 дугаар сарын 13-ны өдрийг “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Олон улсын өдөр” болгон тэмдэглэж байна.  &n... Дэлгэрэнгүй

16
10 сар
2015
Өндөр-Улаан суманд гамшгаас хамгаалах иж бүрэн дадлага сургууль зохион байгуулав
24
07 сар
2015
Өрхийн бэлэн байдал

“Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагаанд хүүхдийн оролцоог хангах, тэдэнд аюулгүй амьдра... Дэлгэрэнгүй